Zarządzanie powietrzem

Mało kto, wchodząc do palącego się budynku zastanawia się, co zrobić, by wycofać się tak, by w naszej butli nie skończyło się powietrze. A jednak wielu strażaków odnosi obrażenia, gdyż zostali zmuszeni do wdychania dymu ponieważ zaskoczył ci koniec powietrza.

A zastanawiałeś się kiedyś, czy da się zrobić coś, by zapasu powietrza wystarczyło Ci na dłużej? Wiesz, że po opanowaniu odpowiednich technik będziesz w stanie jedynie na 60 barach powietrza oddychać prawie godzinę? W sytuacji awaryjnej pozwoli Ci to oczekiwać dłużej na dotarcie roty asekuracyjnej. Po szkoleniu zminimalizujesz niechciane straty powietrza i poznasz informacje na temat aparatów powietrznych, o których nie miałeś pojęcia.

Dwa dni treningu obejmują zagadnienia związane z obliczaniem momentu, przy którym należy rozpocząć wycofanie ze strefy zagrożenia przez strażaków. Tłumaczą też, w jaki sposób dowódca lub wyznaczona przez niego osoba może sprawować kontrolę nad strażakami, prowadzić ich ewidencję podczas działań i dopilnować, by w porę rozpoczęli wycofywanie. Poznasz obsługę wszystkich typów automatów oddechowych, które możesz spotkać w Polsce.

Nauczysz się panować nad czynnikami, od których zależy zużycie powietrza. Będziesz trenował na maszynach do ćwiczeń efektywne i oszczędne oddychanie, aby zapasu powietrza starczyło Ci na dłużej. Zrozumiesz też jak dobierać sprzęt ochrony dróg oddechowych w zależności od zagrożenia i poznasz postępowanie w sytuacjach związanych z nagłym odcięciem dopływu powietrza. Omówimy sztukę czytania manometru, przygotowywanie się do wejścia, zakładanie aparatu powietrznego oraz maski w różnych sytuacjach.

Czas trwania
2 dni, tj. około 16 godzin zegarowych

Liczebność grupy
Do 10 osób

Miejsce
Specjalnie przygotowany pustostan znajdujący się w dyspozycji organizatora umożliwiający prowadzenie symulowanych akcji w zadymieniu
lub
miejsce wyznaczone przez zamawiającego spełniające wymagania szkolenia.

Cena
1000 zł

Zapisy
info@firetrap.pl